Innehåll

Medskapande ledarskap i praktiken bygger på Art of Hosting and Harvesting Conversations that matter. Det är en samling tankemodeller, förhållningssätt och metoder som personer som praktiserat kollektivt förändringsarbete satt samman, och med hjälpa av en växande community vidareutvecklat till en kraftfull verktygslåda. Det praktiseras över hela världen och hjälper organisationer att bättre ska möta komplexa utmaningar. Grupper och organisationer som praktiserar Medskapande ledarskap rapporterar om bättre beslutsfattande, mer innovativa resultat och större förmåga att snabbt reagera på möjligheter, utmaningar och förändringar.

Nätverket Medskapande ledarskap i praktiken vill koppla samman personer med erfarenhet av medskapande praktik och personer som vill stärka sin egen och sin organisations kapacitet. Ett sätt är genom att möjliggöra introduktions- och vidareutbildningar som förmedlar det centrala i Art of Hosting. Man kan inspireras snabbt, det tar längre tid att lära sig och mycket erfarenhet för att bemästra. Att leda medskapande processer beskrivs av många som en konst.

 

Några komponenter i Medskapande ledarskap / Art of hosting

  • Cynefin-modellen, komplexa, komplicerade och enkla problem
  • Organisationen som levande eller statiska system
  • Medskapande process - Divergens, emergens, konvergens
  • De åtta stegen - andetagen i en medskapande process
  • Appreciative Inquiry - Styrkebaserade samtal
  • Storytelling och story harvest
  • Open Space, World cafe, Pro action Café
  • Collective mindmapping

Art of Hosting kan användas som operativsystem - ett sätt att samtala, samarbeta och och planera  - i en mängd olika sammanhang. Inom organisationer, i samverkan över gränser eller i medborgardialoger exempelvis. Sverige 3.0 är exempel på en rörelse som använder Art of Hosting för samtal bortom vid och dom.    

Mer information om Medskapande ledarskap hittas via www.artofhosting.org. Härifrån finns länkar till mer information om de olika metoder som används.

Via Vimeo nås filmer som förklarar flera av metoderna i Art of Hosting. Här visas en introduktionsfilm, en film om kollektiv storytelling, om den kaordiska vägen och en om Pro Action Café. Via kanalen på Vimeo hittas flera filmer. Till vimeokanalen.